top of page

״א״

מתוך התערוכה ״אות מהעתיד״

עבודת הוידאו ״א״ מציגה קידוד של תוכן שמע המיוצג ע״י קווים ונקודות שזזים בהתאם לצורת הגל של פס הקול, כאשר ברגעים השקטים הם חוזרים למקומם ומרכיבים את צורת האות א׳. התוצאה לא בהכרח קוהרנטית, אבל מרמזת על המחשבה שדווקא הטעויות בתרגום, הן אלו שמייצרות משהו חדש.

במערכת היחסים שנוצרה לא תמיד ברור מתי הסאונד משרת את הויז׳ואל, ומתי משרת הויז׳ואל את הסאונד? מי קשוב למי? והאם מערכת היחסים ביניהם היא סימביוטית?

עבודת הוידאו ״א״ מציגה קידוד של תוכן שמע המיוצג ע״י קווים ונקודות שזזים בהתאם לצורת הגל של פס הקול, כאשר ברגעים השקטים הם חוזרים למקומם ומרכיבים את צורת האות א׳. התוצאה לא בהכרח קוהרנטית, אבל מרמזת על המחשבה שדווקא הטעויות בתרגום, הן אלו שמייצרות משהו חדש.

במערכת היחסים שנוצרה לא תמיד ברור מתי הסאונד משרת את הויז׳ואל, ומתי משרת הויז׳ואל את הסאונד? מי קשוב למי? והאם מערכת היחסים ביניהם היא סימביוטית?

עבודת הוידאו ״א״ מציגה קידוד של תוכן שמע המיוצג ע״י קווים ונקודות שזזים בהתאם לצורת הגל של פס הקול, כאשר ברגעים השקטים הם חוזרים למקומם ומרכיבים את צורת האות א׳. התוצאה לא בהכרח קוהרנטית, אבל מרמזת על המחשבה שדווקא הטעויות בתרגום, הן אלו שמייצרות משהו חדש.

במערכת היחסים שנוצרה לא תמיד ברור מתי הסאונד משרת את הויז׳ואל, ומתי משרת הויז׳ואל את הסאונד? מי קשוב למי? והאם מערכת היחסים ביניהם היא סימביוטית?

עבודת הוידאו ״א״ מציגה קידוד של תוכן שמע המיוצג ע״י קווים ונקודות שזזים בהתאם לצורת הגל של פס הקול, כאשר ברגעים השקטים הם חוזרים למקומם ומרכיבים את צורת האות א׳. התוצאה לא בהכרח קוהרנטית, אבל מרמזת על המחשבה שדווקא הטעויות בתרגום, הן אלו שמייצרות משהו חדש.

במערכת היחסים שנוצרה לא תמיד ברור מתי הסאונד משרת את הויז׳ואל, ומתי משרת הויז׳ואל את הסאונד? מי קשוב למי? והאם מערכת היחסים ביניהם היא סימביוטית?

עבודה זו הינה חלק מפרויקט מתמשך של חיפוש אחר מפגשים שונים בין ויז׳ואל לסאונד, ועיסוק בשאלה מה יקרה לשפה ביום בו יתאפשר תרגום מהיר ממדיום אחד למדיום אחר, מסאונד לויז׳ואל, או ממחשבה למילים.

 

עבודה זו הינה חלק מפרויקט מתמשך של חיפוש אחר מפגשים שונים בין ויז׳ואל לסאונד, ועיסוק בשאלה מה יקרה לשפה ביום בו יתאפשר תרגום מהיר ממדיום אחד למדיום אחר, מסאונד לויז׳ואל, או ממחשבה למילים.

 

עבודה זו הינה חלק מפרויקט מתמשך של חיפוש אחר מפגשים שונים בין ויז׳ואל לסאונד, ועיסוק בשאלה מה יקרה לשפה ביום בו יתאפשר תרגום מהיר ממדיום אחד למדיום אחר, מסאונד לויז׳ואל, או ממחשבה למילים.

 

שיתוף פעולה בין ענת גוטברג ורועי אביטל

bottom of page